Dobrý útulek

ROZDÍL MEZI DOBRÝ A ŠPATNÝM ÚTULKEM (azylem, dočasnou péčí, depozitem)

- Náročné téma, které budeme aktualizovat -

Chcete finančně podpořit útulek, tj. nějaké zařízení, které se stará o toulavá, opuštěná, týraná, nalezená zvířata? Zajímá vás, podle čeho se rozhodnout a kde se dostává zvířatům dobré péče? Chcete někam umístit zvíře a chcete ho dát do dobrého útulku?

Poskytneme vám několik rad, které vám napoví. Na závěr přidáváme několik legislativních povinností, které musí útulky pro zvířata plnit.

1. Útulky registrované a neregistrované v seznamu útulků u Státní veterinární správy (SVS).

Skutečné útulky, které se starají o toulavá, opuštěná, nalezená zvířata jsou zaregistrované pod registračním číslem v registru Státní veterinární správy, která je kontrolním orgánem oprávněná kontrolovat útulek, což samo o sobě je zárukou jisté důvěryhodnosti zařízení.

Registrované útulky musí dodržovat určitá pravidla, což je určitě lepší, než když si někdo zřídí útulek po svém, a nakonec se z celé záchrany vyvine třeba nepřiměřené hromadění zvířat nebo samotné týrání zvířat. Viz různé kauzy v TV. Na počátku byl dobrý úmysl a najednou se láska ke zvířatům a záchrana "po svém" zvrtla.

Dejte si pozor na to, že se útulek pro zvířata nemusí vždy nazývat "útulkem". Může to být také azyl, depozitum, dočaska nebo se může jmenovat jakkoli jinak - např. "U Mikeška". Na tom vůbec nezáleží, vždy se jedná o zvířecí útulek, který by měl být v registru SVS, pokud pečuje o toulavá zvířata.

Útulků, které nejsou v registru SVS a neporušují zákony, je velmi málo. Jejich služby však nemohou využívat obce a města. Neregistrovaný útulek může pečovat o zvířata, která přijímá od konkrétních osob darem. Neměl by pečovat o kočky nalezené, toulavé, opuštěné a u kterých není prokázáno vlastnictví, což by měla zjistit obec nebo město, na jejímž katastrálním území byly kočky nalezeny. Tj. nález zvířete by se měl zveřejnit obvyklým způsobem a následně zvířeti běží ochranná lhůta, kdy se může přihlásit k vlastnictví původní majitel.

Upřímně, útulků pro kočky, které se vyhýbají povinnosti registrace v registru útulků u SVS a vymlouvají se na to, že neberou toulavé kočky, je naštěstí pomálu. Ale jsou. Chtěli byste podporovat útulek, který odmítne pomoc toulavé kočce z ulice v nouzi a bere pouze kočky od konkrétních majitelů, kteří se o ně nechtějí nebo nemohou starat? Proč?

Ty ostatní útulky, které nejsou v registru SVS a poskytují útulkové služby, přijímají toulavé a nalezené kočky, mají webové stránky, kde nabízí kočky do adopce, sbírají na kočky finanční prostředky atd. … porušují platnou legislativu ČR.

Takový útulek nemusí být důvěryhodný a pohybuje se v šedé zóně.

Auto také nemůžete řídit bez řidičského oprávnění :-).

Pokud podporujete útulek, který je v registru Státní veterinární správy, je to jedna z indicií, že jde o skutečný a kontrolovaný útulek a vy nepodporujete soukromá zvířata, která si někdo nahromadil. Také je jistější adoptovat si kočičku z opravdového, tj. registrovaného útulku, který dodržuje určité normy.

2. Dobrý útulek (azyl, depozitum) se snaží o spolupráci s obcemi a městy a nálezy koček hlásí nebo o to žádá nálezce.

Tento nešvar konají i některé registrované útulky, neregistrované velmi často.

Představte si, že útulek přijímá kočky, které nálezci "někde našli", nenahlásili je obci, event. si spolek/útulek takové kočky někde sám odchytává. Co takto nezodpovědný postup nálezce nebo útulku může způsobit?

  • Takový útulek se připravuje o možné jednání s obcí ohledně úplného nebo částečného financování koček. Následně takový spolek obvykle peníze sbírá pomocí darů od veřejnosti. Kdyby měl útulek alespoň část peněz od obce, nebylo by to lepší? Vždyť kočkomilná veřejnost nemůže být jediný zdroj příjmu. Peníze všude schází.
    Útulky, které s obcemi jednají, tak mění i postoj obce a jejích občanů k lepšímu, dělají osvětu, spolupodílí se na kastračních programech v obcích apod.
  • Kočka, která nebyla obci, na jejímž katastrálním území se našla nahlášená a následně vyhlášená obcí jako nález, byla připravena o to, aby ji případný majitel našel. Nezlobili byste se na takové zařízení, které by pohltilo vaši kočku bez toho, že by byl její nález kýmkoli oznámený, zvláště pak, když je to zákonná povinnost? A takové oznámení lze učinit výhradně obcí. Psát o kočce na sociálních sítích, to není vyhlášení zvířete podle zákona a nikdo nemá povinnost sociální sítě užívat.
  • U útulků, které nemají čas na jednání, spolupráci s obcemi a neřeší nálezy koček, tak je předpoklad, že nejsou dobře vedeny. Útulek je vlastně taková firma, organizace a když majitel firmy nezvládá jednu věc, je velmi možné, že šidí i další záležitosti. Útulky ale pečují o živá zvířata, svoji práci by tedy neměly šidit. Útulek, který nezvládá provoz útulku, péči o zvířata a zároveň administrativní povinnosti, by měl zabrzdit a dát si věci do pořádku. Není důvěryhodný.
  • To, že nálezce kočky se s nálezem obrací na nejbližší útulek, to se dá pochopit. Nálezce neví, co má dělat a co je správně. Dobrý útulek by mu měl poradit, že se musí obrátit na vedení obce, Městskou policii, na město. V případě, že je nálezce obcí k převzetí nálezu zvířete odmítnutý, dobrý útulek poradí, event. zvíře přijme a následně příjem s obcí řeší.

Proč je to tak důležité? Jak už jsme řekli, jde i o peníze, které stále schází a útulky stále tzv. pláčou. Ale především jde o to, aby v naší společnosti nastaly změny, které povedou k zodpovědnému chovu koček v ČR.

Tím, že nálezce nebo útulek nález kočky nenahlásí, kočka "neexistuje". Při průzkumech, které náš spolek provádí, se velmi často setkáváme s tím, že obce a města tvrdí, že problém s toulavými kočkami nemají. Pokud si náš spolek vyžádá statistické informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., skutečně se dozvídáme, že drtivá většina obcí měla nulové nebo nízké příjmy koček a k tomu úměrně ne/investované finance. Také z toho vyplývá, že mnohé útulky tuto povinnost sami obcházejí. Proč?

Chápu, že někteří nálezci se starostů bojí, ačkoli žádný starosta ještě nálezci kočky hlavu neutrhnul. Pokud vás starostové diskriminují, vyhazují, jsou hrubí, můžete si stěžovat nebo nás můžete kontaktovat. Uvědomte si prosím, že pan starosta je tam pro vás a měl by vám pomoct.

Ovšem toto by se nemělo stávat útulkům. Útulky by měly znát svá práva a povinnosti, a především práva koček (zvířat zájmového chovu) a mít ponětí o Zákonu na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb., Veterinárním zákonu 166/1999 Sb. a Občanském zákoníku, zák. 89/2012 Sb. ohledně nálezu zvířete.

Pokud tedy kočky neexistují a obce a města je nemají zaevidované tak řeknou "Ale my s kočkami problém nemáme :-)".
Myslíte si, že se pro kočky něco v naší zemi může zlepšit?
Myslíte si, že se touto "neexistující" problematikou budou politici zabývat?
Že bude pro toulavá zvířata a skutečné útulky dostatek financí, grantů a dotací?
Že se budou budovat obecní a městské útulky pro kočky?

Domníváme se, že nikoli. Je to taková začarovaná spirála. Útulky pláčou po sociálních sítích, ale mnohé se nedokáží zamyslet, co by toulavým, týraným, opuštěným kočkám z dlouhodobého pohledu skutečně pomohlo.

Je chvályhodné zachránit 100 koček za rok. Spolek Catico je zachraňuje také, často i více. Ovšem to neřeší problém do budoucna a pro ty ostatní, kterým už nikdo nepomůže.

Zkuste se posadit k rybníku a nabírat vodu do síta. Kolik té vody naberete do kýble? Možná jen pár kapek a zbytek vám vyteče zpět do rybníka nebo na zem. Je to jako s kočkami, sice zachráníme jednu, ale ten zbytek nám z důvodu špatně zvolených nástrojů proteče mezi prsty.

Náš spolek se snaží vysvětlovat nálezcům i útulkům, proč je spolupráce s obcemi a včasné hlášení koček obcím a městům, na jejímž katastrálním území se našly, tak důležité. Pochopte i, že hlášení za několik dní z obýváku starostu už nezajímá a nebude vám věřit. Jak nahlásit kočku je popsáno v kapitole Nález kočky.

Prosím dobrovolníky, útulky, azyly, dočasky i samotné nálezce o správné nahlášení koček. Pokud máte zvířata rádi, toto je z dlouhodobého hlediska to nejvíc, co pro ně můžete udělat. Protože bezbranných koček jsou v ČR desetitisíce, zřejmě i více. A kam s nimi? Pokud nebudou funkční a preventivní kastrační programy v obcích, pokud nebude dostatek útulků pro zvířata?

Díky útulkům (azylům, dočaskám, depozitům), kteří tuto povinnost obcházejí nebo takové nenahlášené – neexistující kočky přijímají, se vidina řešení problému toulavých koček stále rozplývá.

Prosím nepodporujte útulky, které porušují legislativu při nálezu, odchytech, aj. a které odmítají hlásit nálezy koček a nemají snahu spolupracovat s obcemi. I když je hlášení a komunikace se starosty a obcemi někdy velmi těžká, určitě to zvládnou, když to zvládne i náš útulek.

Děkuji všem útulkům pro kočky, které dodržují zákony, které se týkají provozu útulků i problematiky toulavých, nalezených, opuštěných koček. Tyto útulky skutečně myslí především na zvířata a záleží jim na nich.

Zachránit dnes jednu kočku a zapomenou na to, že za týden jich 100 zemře, protože pro ně není místo a nejsou peníze, to nikam nevede.

3. Útulek pro zvířata obvykle potřebuje veřejnou sbírku a k tomu si musí zřídit sbírkový účet.

Pozor, tento účet nemusí být transparentní. Mnohé útulky, i Catico, má jako výraz důvěryhodnosti pro své dárce sbírkový účet transparentní. Ale i pokud by transparentní nebyl, nemusíte se bát. Tyto veřejné sbírky podléhají kontrole příslušných Krajských úřadů, potažmo Ministerstvu vnitra ČR.

Jde o to, že vaše finanční dary se vždy dostanou ke zvířatům, respektive naplní účel veřejné sbírky. Vy sami si můžete zkontrolovat, na co útulek má veřejnou sbírku vypsanou a jestli je to v souladu s tím, co dělá. Veřejná sbírka chrání dárce a je povinností, ale i dobrou vizitkou pro útulek, respektive spolek, který ho provozuje, a sbírá finanční prostředky způsobem, který naplňuje režim veřejné sbírky.

Finanční podpora útulků pro zvířata dle našeho pohledu bez veřejné sbírky není vůbec možná anebo by byla komplikovaná účetně, neumíme si to vlastně ani představit. Upřímně, pokud by někdo uměl vést zvířecí útulek bez veřejné sbírky, moc bych tomu nevěřila. Proč? Nastudujte si pravidla veřejné sbírky a zkuste vymyslet, jak ji obejít. Pak nám dejte vědět :-).

Spolek Catico z.s. z důvodu transparentnosti veřejnou sbírku pořádá.

Na stránkách Ministerstva vnitra – Služby pro veřejnost – Seznam veřejných sbírek zadáte do vyhledávání název spolku/útulku pro zvířata nebo i jiné neziskové organizace a sbírku najdete.

Pokud tady spolek, který podporujete nenajdete, ptejte se, proč nemá veřejnou sbírku? Zkuste o tom přemýšlet a informujte se podrobněji anebo raději rovnou vezměte nohy na ramena :-).

4. Dobrý útulek nehromadí zvířata.

Snaží se pro ně zajistit bezpečí a nevystavuje je možnosti nákazy tím, že nemá pro kočky místo, a tudíž je začne slučovat.

5. Dobrý útulek kočky vydává do adopce.

Pochopitelně ne každý zájemce o kočku je ideální a stává se, že útulek kočičku zájemci nevydá. Dobrý útulek zveřejňuje na konci roku statistiku nebo výroční zprávu. A tam si můžete prohlédnout, kolik koček bylo přijato, umístěno, vypuštěno po kastraci a kolik zemřelo.

6. Dobrý útulek vám dá kočku vykastrovanou, má-li na to věk, odčervenou a ideálně naočkovanou. Kočička by měla odcházet na adopční smlouvu.

... Další body budou postupně přibývat :-)