Kastrace kočiček

ODCHYTY KOČEK A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KASTRACÍ ZVÍŘAT

Začátkem roku 2024 předsedkyně spolku Eva Hulcová odchytává, převáží ke kastracím, léčí a pečuje o kočičky v rekonvalescenci v lokalitách, viz níže.

Každá kočka je poté vykastrována, označená tetováží nebo cvikem v uchu (když není k dispozici tetovací náčiní) a dále je odčervena. Pokud má kočka svrab, tak se aplikuje pipeta. Plaché kočičky jsou následně vypuštěny zpět na místo, kde jsou zvyklé a kde je někdo přikrmuje a kontroluje.

Krotké nebo nemocné kočičky se řeší individuálně, obvykle po dohodě s obcí a s krmiči. Někdy se stane, že krotkou kočičku žijící na špatném místě nebo kočičku s trvalými zdravotními následky, na místo zpět vypustit nelze. Je to však problém, protože nejsme nafukovací, pro kočky už u nás není dostatek místa. Toulavých a potřebných kočiček je totiž obrovské množství a těch, kteří jim pomáhají – zoufalý nedostatek. Nemáme dostatek místa, ale hlavně nemáme další lidi, kteří by si mohli vzít kočičky domů do tzv. depozitování.

Zatím Eva odchytává a vždy odchytávala zcela zdarma, ačkoli by mohla po obcích regulérně žádat o úhradu odchytu, včetně vynaložených nákladů na pohonné hmoty, čištění vozu, použití a dezinfekci odchytové techniky, přepravek atd.

Každý rok Eva "vyhrožuje" :-), že bude provádět odchyt jako fyzická osoba, a dokonce má již několik let na tuto činnost zřízenou živnost :-).

Faktem zůstává, že tato situace je velmi vyčerpávající. Mohou to potvrdit i další neziskové organizace, které pomáhají speciálně kočkám. Toto již není únosné, podpořit města a obce s tímto problémem by měly i kraje a stát. Málokdo v naší zemi pracuje zadarmo, včetně víkendů, bez nároků na odpočinek a dovolenou. Uvidíme, zatím je to takto.

Toužebným přáním spolku Catico z.s. je, aby si tuto problematiku řešily obce a města sami.

1. Jamné, část obce Záhoří, únor 2024.

Odchyt byl oznámený starostovi obce a pan starosta se byl na místě podívat. Zůstalo tady hejno plachých kočiček po pánovi, který je krmil a v minulém roce zemřel. S úhradou kastrace a dalších nákladů na zvířata pomohl kastrační program KasPro, paní krmička a vy, dobří dárci, kteří nám posíláte finanční dary. Já odchytávám, převážím a pracuji zdarma.

2. Štětice, část obce Ražice, únor 2024.

Odchyt byl oznámený paní starostce, která přispěla finančním darem za obec. Akci především financuje kastrační program KasPro a spolek Catico, tj. zase vy, dobří dárci a já. V této obci jsou tři bezvadné krmičky a mají toho opravdu nad hlavu. Snaží se o toulavé kočičky postarat, ale je to pro ně finančně náročné a kupodivu, stále se objevují nová toulavá zvířata. Z deseti kočiček mělo 8 parádní svrab a jedna chuděrka třínohá Nanynka musela podstoupit kompletní odstranění oka po nějakém ošklivém úrazu.

Zatím se domlouváme na tom, kam ji a její mazlivou kamarádku, se kterou na místě byla, umístíme. A pak je tam jeden báječný Malý Zrzek, který by chtěl pořád šimrat na břiše, ale má smůlu, protože jeho život je krčení se na silnici u kontejnerů. Jak bohužel stále opakuji, dělám maximum, čarovat neumím. Kam s nimi? S největší pravděpodobností jim budu hledat domovy.

3. Podolí I., únor/březen 2024

Tato obec má pana starostu, který je slušný člověk na správném místě. Žádné výmluvy ani žádná agresivita (což je bohužel u některých starostů i starostek občasný jev). Pan starosta mě již v minulém roce požádal o odchyt plachých koček, které se v určitých částech obce množí. Je fakt, že v Podolí jsem v minulosti odchytávala, kastrovala, umisťovala a byl to opravdu mazec. Odtud je například Saxanka, která u nás uvízla a původně to byl absolutní, a ještě k tomu FIP nemocný plašan.

Momentálně je třeba odchytit cca 15 plašanek. Na podzim jsem jich zde odchytila a nechala vykastrovat 7.

Odchyty stále probíhají (únor/březen 2024) v závislosti na termínech na veterině, množství klecí, přepravek a mé časové kapacitě, kdy denně najedu i několik set kilometrů. Kastrace hradí výlučně obec Podolí I. Veliké díky za tento příkladný přístup.

4. Mirovice, únor/březen 2024

Minulý rok vyplavalo na povrch, že v centru Mirovic se pohybuje ohromné množství toulavých koček, odhadem kolem 50 kusů. Ještě v roce 2023 se dostalo z ulice zhruba 15 mladších zvířat.

S obcí jsme se do sebe na počátku zakousli. A já oceňuji, že jsme to společně ustáli a v letošním roce spolek Catico domluvil s panem starostou obce odchyt a vykastrování plachých koček. Asi si umíte spočítat, že pokud by odchyt neproběhl, kolik by se nových koček v Mirovicích asi narodilo a kolik zvířecího utrpení a lidské nespokojenosti by přibylo. Odchyty probíhají únor/březen, dokud to bude možné.

Obec uhradí kastrace zvířat. Kočky budou zároveň zkontrolované veterinářem – zuby i uši, zdravotní stav a budou označené tetováním nebo nástřihem.

Obec pořídila i část vybavení, které slouží při rekonvalescenci a odchytu koček. Díky této obci jsem se seznámila s paní, která se na odchytu zaučuje a bude si v nejbližší době dělat odchytový kurz, aby mohla pracovat samostatně.

Jsem ráda, že jsme s obcí našli společné řešení. Spolek Catico opravdu pomůže rád, když je na druhé straně zájem. Této akci a městečku Mirovice dávám palec nahoru a tleskám.

Eva Hulcová teď v únoru/březnu odchytává ještě další jednotlivé plašanky na různých místech. Vždy po dohodě s obcí.

5. Lhenice, květen 2024