Nález kočky

CO MÁTE DĚLAT, KDYŽ NAJDETE KOČKU ? 

1. Podle Zák. 89/2012 Sb. má nálezce zvířete povinnost nahlásit nález toulavého zvířete obci, na jejímž katastrálním území bylo zvíře nalezeno.

2. Pokud vás starosta, městská policie nebo město/obec odmítne, zavolejte místní organizaci pro ochranu zvířat nebo útulek pro kočky a požádejte je o radu. Zkušený spolek nebo útulek by vám měl umět poradit, event. pomoct v komunikaci s úřady.

3. Kvalitní a profesionální spolek se vždy zajímá o to, odkud kočka pochází a zda byl její nález hlášen obci. Dobrý spolek/útulek se snaží o komunikaci, event. spolupráci s obcí. (více informací naleznete v sekci "Dobrý útulek")

4. Můžete se také obrátit na Státní veterinární správu. Je to organizace, která by mě měla chránit zdraví zvířat a dohlížet na to, aby nebyla týrána. (svscr.cz)

Nebojte se úředníky kontaktovat. Úřady jsou zřízeny pro občany, ne naopak. 


Pokud je kočka zraněná nebo v ohrožení života, nenechávejte ji samotnou na místě. Pokud vás obec odmítne, odvezte kočku na ošetření na veterinu, event. někam do tepla. Hned z místa nálezu, z auta, z veteriny můžete telefonovat. 

Uvědomte si prosím, že je to z ohromné části na vás, na nálezcích, jak to v naší zemi s ochranou koček vypadá:

- Pokud se nálezce neobrací na obec, tak obec nemusí vědět, že se jí kočičí problematika týká.

- Většina obcí a měst nemá kočičí útulky a tudíž se nálezci snaží kočky umístit v soukromých zařízeních. 

Soukromá zařízení-útulky jsou ovšem nejčastěji dobrovolníci, kteří pracují zdarma a ještě často chodí do svého zaměstnání. Kočky obvykle mají ve svém domově - všude, kde to jen jde. 

Mnoho nálezců tyto dobré lidi zneužívá, jelikož se z nějakého důvodu obávají hlásit nález obci. 

Často nálezce říká, že si kočku doma nemůže nechat ani chvíli, jelikož už má doma dva psy a dvě kočky... Zamyslete se prosím nad tím, že dobrovolník má doma těch koček třeba 20, 40, 100... a vy mu tam "cpete" další. A ještě necháte financování na něm. Je tohle fér ? 

Zároveň přenesením problému na dobrovolný spolek, bere nálezce spolku možnost, jak získat od obce finanční podporu na kočku. 

A kruh se uzavírá tím, že soukromé útulky jsou přeplněné, dobrovolníci unavení, vyhořelí, bez odpočinku a města a obce tvrdí, že s kočkami nemají problém, tudíž není nutné budovat kočičí útulky. 

Představte si prosím každý z vás, kdo voláte do soukromého útulku a zároveň odmítáte nahlásit nález obci, že vám za rok projde vaším domovem třeba 100 koček.

Zvládli byste to v pohodě? :-) 

Jestli jste odpověděli - ANO - volejte k nám a pomozte nám depozitovat kočičky.

Jestli jste odpověděli - NE - tak zkuste kočkám pomoct opravdu efektivně a zkuste si dodat odvahy, přestaňte se prosím bát (hlavu vám nikdo neutrhne), jednejte s úřady a nenechávejte všechno na nás. Děkujeme.